Loader

WE CREATE SPECIAL PRODUCTS

helloworld@zivas.co
Một lỗi nhỏ cũng có thể tạo nên những hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy tại Zivas, chúng tôi luôn yêu cầu sự hoàn hảo

Nguyễn Văn Huy

Development Manager 10

NĂM KINH NGHIỆM
LẬP TRÌNH

Image
WORK WITH PROFESSIONAL
Image
WORK WITH PASSION
Image
WORK WITH CREATION

THE THINGS WE ARE ABLE TO DO

Image
UX/UI DESIGN
 • Thiết kế trải nghiệm người dùng UX
 • Thiết kế giao diện người dùng UI
 • Thiết kế giao diện ứng dụng
 • Thiết kế website
Image
WEB DEVELOPMENT
 • Nền tảng tùy chỉnh
 • Lập trình Front-end
 • Lập trình Back-end
 • Bảo trì, bảo mật website
Image
MOBILE APP
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Quản lý cửa hàng vừa và nhỏ
 • Ứng dụng giới thiệu sản phẩm & Dịch vụ
 • Ứng dụng bán hàng

AGENCY PROUD IS QUALITY OF PARTNERS

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image