Màu Classic Blue lên ngôi trong năm 2020

Màu sắc là một trong những yếu tố tiên quyết trong thiết kế, và đối với ngành thiết kế hiện nay thì việc nắm bắt gọn lẹ những màu sắc thuộc hàng “trendy” là điều cần thiết. Bởi phần nào những thiết kế mang tính “thương mại” thì yếu...

Đọc thêm